17 November 2015 08:52

MASA BERLAKU SERTIFIKAT PBJ SAMPAI DENGAN SEUMUR HIDUP
Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 23 Tahun 2015 pasal 24 (2) dan Peraturan Peralihan Pasal 33 (1), maka sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional/LKPP yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan masih BERLAKU SAMPAI DENGAN SEUMUR HIDUP.
Attachment: